Magyar Íj Alapítvány
MAGYARIJ.HU
hungarikum

Storia:

 • In conformità alle necessità amministrative, gli autori propongono l'accettazione dell'Arco Ungaro nel Deposito Nazionale del 2013.
 • In seguito, la Commissione Hungarikum riconosce l'Arco Ungaro come virtù Ungherese nel Maggio 2014.
 • Dopo ciò, l'opzione di accettare l'Arco Ungaro del IX-XI secolo come hungarikum si apre, e si realizza nel 9 Giugno 2014, in accordo alla seguente proposta.

 

1. Nome della virtù nazionale

Arco Ungaro del IX-XI secolo

 

2. Classificazione del valore nazionale basata sulla categoria di specializzazione

Eredità Culturale

 

3. Posizione della virtù nazionale

La virtù non è legata a un unico luogo

 

4. Nome del depositario per il quale la proposta di virtù nazionale è iniziata

Collezione degli Hungarikums

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Az eurázsiai sztyeppéken élt népek összetett reflexíjai – közismert nevén a „merevszarvú visszacsapó” íjak – családjába tartozó IX-XI. századi összetett (szarus) magyar íj (a továbbiakban: magyar íj) jól megkülönböztethető az „íjcsalád” többi tagjától. A Kárpát-medence területén eddig feltárt IX-XI. századi sírokból, közel 300 sír tartalmazott merev íj-applikációkat (agancsból faragott szarv és markolatlemezeket), mely sírszám jelentős mennyiségnek számít egész Eurázsiában. A IX-XI. századi leletanyag ezáltal világviszonylatban is egyedülálló lehetőséget biztosít a magyar íjak kutatására, illetve azok egyedi jellemzőjének meghatározására.

A merev íjmaradványok anyagának, formájának, szerkezetének és sírbeli helyzetének aprólékos elemzésével nyert információk képezik azt a szilárd bázist, amely alapján egy magyar íjrekonstrukció elkészíthető.

A magyar íj elkészítéshez szükséges közvetett információk – melyek a régészeti leletanyagból közvetlenül nem ismerhetők meg – az egykorú épen fennmaradt íjak vizsgálatával, recens néprajzi párhuzamok felhasználásával, a ma is élő különböző eurázsiai íjkészítő tradíciók vizsgálatával, illetve a XIV. századtól e témában megsokasodó írott források kiaknázásával figyelembe vehető és felhasználható, azonban a fenti (közvetett) információk nem írhatják felül a konkrét magyar régészeti leletanyagból származó elsődleges információkat.

Magyar Íj-nak tehát csak és kizárólag olyan íj nevezhető, amely

 1. vagy egy konkrét IX-XI. századi magyar íjmaradvány alapján készül, vagy
 2. amelyet a IX-XI. századi magyar íjmaradványok elemzése során megállapított és meghatározott paraméterek (alak, arány, méret) szerint készítenek el. (Lásd: melléklet)

Mindezekhez kötött forma, alapanyag és készítéstechnika párosul.

A fenti kritériumok maradéktalan betartásával – nemzetközi szinten is – egyértelműen beazonosíthatóvá válik ez az eleink életmódjához szorosan kötődő, azokra rendkívül jellemző eszköz.

 

6. Motivi riguardanti l'iscrizione nel depositario

L'Arco Ungaro è un simbolo. É connesso in maniera inseparabile allo stile di vita dei nostri avi, che si stabilirono nel bacino dei Carpazi. È ben noto a coloro che si interessano della storia Europea, in particolare dell'era delle migrazioni,interne ed esterne ai nostri confini. C'era un periodo in cui usavamo quest'arma in maniera migliore e più efficiente di chiunque altro, sia nella caccia che negli scontri. Possiamo affermare con sicurezza che dobbiamo ad esso la sopravvivenza della nostra nazione.

In maniera del tutto imparziale ci è possibile constatare che l'Arco Ungaro è considerato di qualità eccezionale nelle tradizioni internazionali e tra gli artigiani di archi. La forma e la struttura, denominate Ungare in tutto il mondo, sono associate a noi Ungheresi.

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

A Kárpát-medence területén eddig feltárt közel 300 db IX-XI. századi sír íjlelet-anyagának leírása számos tanulmányban és dokumentációban elérhető. Többek között:

 • Bíró Ádám - Bencsik Péter: Régészeti leletanyagból hagyományélesztés? Megjegyzések egy honfoglalás kori magyar íj tudományos rekonstrukciója kapcsán. Magyar Őstörténeti Konferencia. MTA 2013 (előadás).
 • Bíró Ádám - Langó Péter - Türk Attila Antal: Adatok a Kárpát-medencei, agancsból faragott íjmarkolat lécek értékeléséhez - Szentes-Derekegyházi oldal, D-3 tábla 6. sír.
 • Cs. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. Szeged 1933.
 • Dr. Fábián Gyula: Archaeologia experimentalis. Honfoglaláskori magyar íj rekonstruálása. Természettudományi Közlöny IX. (1967) 98-101.
 • Dr. Fábián Gyula: Újabb adatok a honfoglaláskori íjászat kérdésköréhez. SZMMÉ 1980-81/1.63-76.
 • Dr. Fábián Gyula: A honfoglaláskori magyar íj és készítése. in: Nimród Fórum (A Nimród szakmai melléklete) 1985. ápr. 1-11.
 • Dr. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Miskolc, 1996.
 • Dr. Szőllősy Gábor: Különböző íjtípusok mechanikai jellemzőinek kísérleti vizsgálata. Bölcsészdoktori értekezés Budapest 1995 (kézirat).
 • Dr. Szőllősy Gábor: Dr. Fábián Gyula munkássága – működőképes másolatok népvándorlás kori íjakról. in: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Szeged 1991.
 • Honfoglalás kori sírok Szeged-Öthalmon. in: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Szeged 1968.
 • További számos, a témához kapcsolódó hazai (magyar és nem magyar nyelvű), valamint külföldi szakmai irodalom anyagai.

Bencsik Péter, Borbély László


La proposta fu accettata dalla Commissione Hungarikum il 29 Gennaio 2015, e l'Arco Ungaro fu dichiarato Hungarikum.

01-emmi.png02-agrarminiszterium.png03-HB.png04-PrintSisters.jpg05-vadaszutak.jpg06-AMC.pngw-GKK-ok.png