Magyar Íj Alapítvány
MAGYARIJ.HU
hungarikum

A zsűrizés célja: elbírálni és nyilvántartani azokat természetes anyagokból készített íjakat, amelyek megfelelnek a Hungarikum leírásban szereplő minden paraméternek, valamint elbírálni és nyilvántartani azokat modern anyagokból készített íjakat, amelyek megfelelnek a Hungarikum leírásban szereplő méreteknek. Ezzel mind az íjkészítők, mind a forgalmazók, mind az íjhasználók számára szeretnénk támpontot adni, hogy a zsűrizett íjakat megkülönböztessék a hasonló, de magyar íjnak nem nevezhető íjaktól.


I. A zsűrizés tárgya
(fogalmak)

 1. MAGYAR ÍJ alatt azokat az íjakat (replikákat) értjük, melyek – jelen tudásunk szerint – megfelelnek a IX-XI. századi szarus-inas magyar íj minden paraméterének.
  1. Egyedi MAGYAR ÍJ alatt azt a MAGYAR ÍJat értjük, amely konkrét lelet alapján készül.
 2. MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ alatt azokat az íjakat értjük, melyek – jelen tudásunk szerint – megfelelnek a IX-XI. századi magyar íj méreteinek, anyag és készítéstechnika kivételével. (Vagyis: modern anyagú magyar íjak.)
  1. Egyedi MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ alatt azt a MAGYAR FORMÁJÚ ÍJat értjük, amely konkrét lelet alapján készül.
  2. MAGYAR FORMÁJÚ ÍJGARNITÚRA alatt azokat az íjakat értjük, amelyek egy zsűrizett MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ mintájára készülnek és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

   1. Azonos készítő azonos néven nevezett íjai akkor számítanak a garnitúra részének, ha a garniturához tartozó minden íj, minden tekintetben (megjelenésében, méretében, arányában, anyagában, elkészítésének módjában stb.) megegyezik a zsűrizésre benyújtott íjjal.
   2. Az " i. " pontnak megfelelő, de az alábbiakban eltérő íjak is a garnitúra részének tekinthetők:
    • különböző húzóerő,
    • az íjrészek különböző színezése és/vagy borítása.


II. A zsűrizés alapja

A zsűrizés a Hungarikum beadvány szakmai dokumentációja alapján történik.

További információk: a magyar íj részeia magyar íj paraméterei.


III. A zsűrizés ideje

MAGYAR ÍJ zsűrizés évente legalább egy alkalommal, MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ zsűrizés szükség szerint, a Magyar Íj Alapítvány honlapján meghirdetett időben és helyen történik.


IV. A zsűrizés menete

 1. Magyar Íj vagy egyedi Magyar Formájú Íj zsűrizését akár az íj készítője akár az íj tulajdonosa kezdeményezheti.
 2. Magyar Formájú Íjgarnitúra zsűrizését csak az íj készítője kezdeményezheti.
 3. A zsűrizést úgy lehet kezdeményezni, hogy a kiírásban meghatrozott időpontig az alapítvány honlapján a Szolgáltatások > Zsűrizés > Űrlapok menü megfelelő űrlapját kitölti és elküldi a kérelmező.
 4. Az űrlapon szereplő hiányosság vagy nem egyértelmű információ esetén az Alapítvány egy alkalommal, három (3) napos határidővel e-mailen hiánypótlást kérhet. A hiánypótlás eredménytelensége esetén a zsűrizési kérelem elutasítható.
 5. Az űrlap illetve a hiánypótlás beérkezéséről e-mailen visszaigazolást küld az Alapítvány, melyben arról is tájékoztatást kap a jelentkező, hogy az előzsűrizés döntése értelmében az íj részt vehet a zsűrizésen vagy elutasításra kerül.
 6. Zsűrizésre befogadott kérelem esetén egy innen letölthető nyilatkozatot is alá kell írni a kérelmezőnek, melyet a zsűrizésre magával kell hoznia, vagy postai úton kell eljuttatnia az alapítvány postacímére úgy, hogy hét (7) nappal a zsűrizés előtt megérkezzen.
 7. A zsűrizés helyszínén és napján a regisztráció határidejéig kell az íjat zsűrizésre leadni.


V. A zsűrizés díja

 1. Magyar Íj zsűrizésének díja: 0 Ft
 2. Egyedi Magyar Formájú Íj zsűridíja: 1,500 Ft, Magyar Formájú Íjgarnitúra zsűridíja: 20,000 Ft. (Az alapítvány alanyi ÁFA mentes.)
 3. A díjat a Magyar Íj Alapítvány 62100119 - 11041087 számú számlájára kell előre elutalni, az űrlap befogadását visszaigazoló e-mail kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül. Az utalás közleményébe az íj azonosítóját kell kell írni.
 4. A zsűridíjról szóló számlát a zsűrizés alkalmával bocsátjuk a zsűrizést kérő rendelkezésére.


VI. A zsűrizés eredménye

 1. Pozitív elbírálás esetén az íj zsűrizettnek minősül és zsűriszámot kap.
 2. A MAGYAR ÍJ zsűriszámának formátuma: MI/év(hó.nap)sorszám
 3. A MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ zsűriszámának formátuma: MFI/év(hó.nap)sorszám
 4. Zsűriszámmal rendelkező íjon elhelyezhető a Magyar Íj Alapítvány megfelelő védjegye, amennyiben a védjegyjogosult megköti a védjegyhasználatról szóló szerződést a Magyar Íj Alapítvánnyal.
 5. A zsűri elutasító döntése esetén hét (7) napon belül a Magyar Íj Alapítvány kuratóriumához írásban lehet fordulni felülvizsgálatért. A kuratórium a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított tizennégy (14) napon belül meghozza végleges döntését.


VII. Nyilvántartás és nyilvánosság

 1. Minden zsűriszámmal rendelkező íj paraméterei illetve fotói, valamint készítőjének és/vagy tulajdonosának adatai felkerülnek az Alapítvány honlapjára, hogy bárki ellenőrizhesse egy adott íj zsűrizésének valódiságát és eredetét. Ennek elfogadása a zsűrizés előfeltétele.
 2. A zsűriszámot kapott íjakról az alábbiakat tartja nyilván az Alapítvány.
  1. az íj készítőjének és/vagy tulajdonosának nevét, lakcímét, honlapját (ha van), valamint e-mailcímét és/vagy telefonszámát

  2. az íj megnevezését, zsűriszámát,
  3. az íj méreteit és adatait,
  4. az íj vizsgálata során felvett értékeket (ha történt ilyen),
  5. az íj ábrázolását (fotók, esetleg rajzok, videók),
  6. védjegyhasználati jogosultsággal kapcsolatos információkat.


Figyelem!

A Magyar Íj Alapítvány sem felelősséget, sem garanciát nem vállal a zsűrizett íjak minőségéért, használhatóságáért, biztonságáért. A zsűriszám az íjak zsűrizéskori megjelenésének hitelességét igazolja.

 

01-emmi.png02-agrarminiszterium.png03-HB.png04-PrintSisters.jpg05-vadaszutak.jpg06-AMC.pngw-GKK-ok.png